The Marmalade – So geht Super-Slow-Motion

Laaaangsaaaaameeee Biiiildeeeer siiiiind iiiiiimmeeeeeer suuuuupeeeer. Uuuuuuund hiiiiieeeeer wiiiiiird geeeeezeeeeiiiigt wiiiiiiieeeees riiiiiichtiiiiiig geeeeeeeht. Viiiiieeeeel Spaaaaaaas.

via The Marmalade

Daaaaaaas iiiiiist üüüüübriiiiigeeeens waaaaaaliiiiiisch:Kommentar verfassen

2 Kommentare:

Lesen Sie weiter:
Acapella in cool: The Blanks (Teds Band)

Acapella-Musik ist so eine Sache. Man hasst sie, oder man...

Schließen